داشتن بهترین دوست متن کوتاه انگلیسی
داستان کوتاه انگلیسی- داشتن بهترین دوست

داشتن بهترین دوست متن کوتاه انگلیسی

متن کوتاه امروز درباره داشتن بهترین دوست است. واقعا داشتن بهترین دوست نعمت بزرگیه. همین دوست آمریکایی که برامون بیشتر متن های کوتاه انگلیسی رو رکورد کرده یک نمونه از اون هاست. حتما بقیه داستان ها رو بخونید و فایل صوتی داستان ها رو گوش کنید. متن کوتاه امروزمون واژه های انگلیسی خیلی خوبی داخلش هست.

 

Having A Best Friend

A story tells that two friends were walking through the desert. During some point of the journey they had an argument, and one friend slapped the other one in the face.

The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand;

 “Today my best friend slapped me in the face.”

They kept on walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a stone;

“Today my best friend saved my life.”

The friend who had slapped and saved his best friend asked him:

“After I hurt you, you wrote in the sand and now, you write on a stone, why?”

The other friend replied:

“When someone hurts us we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. But, when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it.”

داشتن بهترین دوست متن کوتاه انگلیسی
داستان کوتاه انگلیسی- داشتن بهترین دوست

داشتن بهترین دوست

داستانی می گوید که دو دوست در بیابان قدم می زدند. در طی یک نقطه از سفر آنها یک بحث و جدل داشتند، و یکی از دوستان یک سیلی به صورت دیگری زد.
کسی که سیلی خورد ، صدمه دید ، اما بدون گفتن چیزی، روی شن نوشت:
امروز بهترین دوست من به صورتم سیلی زد.

آنها پیاده روی می کردند تا اینکه واحه ای پیدا کردند ، جایی که تصمیم گرفتند حمام بگیرند. کسی که سیلی زده بود در تالاب گیر کرد داشت غرق می شد اما دوستش او را نجات داد. پس از بهبودی بعد از اینکه نزدیک بود غرق شود، روی سنگ نوشت:
امروز بهترین دوست من زندگی مرا نجات داد.

دوستی که به او سیلی زده بود و بهترین دوست خود را نجات داده بود، از او پرسید:
بعد از اینکه به تو صدمه زدم، تو روی ماسه نوشتی و حالا، روی سنگ می نویسی، چرا؟
دوست دیگر پاسخ داد:
“وقتی کسی به ما آسیب رساند ، باید آن را در ماسه ای بنویسیم چرا که بادهای بخشش می تواند آن را از بین ببرد. اما، وقتی کسی کار خوبی را برای ما انجام داد، باید آن را از سنگ حکاکی کنیم که هیچ باد نتواند آن را پاک کند.

تو سایت proflowers اصطلاحات قشنگی وجود داره پس روی اسم سایت کلیک کنید تا این اصطلاحات رو بخوانید و حتی بتونید بکار ببرید.

فایل صوتی داستان

دیدگاهتان را بنویسید