مکالمه درباره تصادف

مکالمه درباره تصادف

مکالمه درباره تصادف

متن مکالمه زیر درباره تجربه تصادف است. این مکالمه به شما کمک میکند تا تجربه تصادف خود یا اطرفیانتان را با شخصی دیگر درمیان بگذارید و به راحتی صحبت کنید. این متن پر از کلمات و گرامر کاربردی برای یادگیری زبان است. متن این دیالوگ را در وبسایت ما بخوانید.

Conversation about Accident

1: Have you ever been in any traffic accident?

2: Yes, three years ago.

1: What happened?

2: I was hit by a car while crossing the road.

1: How did you feel then?

2: I felt really terrible because of my injuries.

1: Who was involved in the accident?

2: The car driver, his family (inside the car), and me.

1: Did the insurance company pay for repair service?

2: I was walking so I did not require any car repair services.

1: Did you need a lawyer?

2: I hurt my lower back just a little, so I didn’t call a lawyer.

1: Did you report the issue to the police?

2: No, we didn’t want to get the police involved.

1: Were you sent to the hospital after the accident?

2: No, the injury wasn’t really serious.

1: Do you have a driving license?

2: Yes, I do. I always keep it in my purse.

1: Why should people obey traffic regulations?

2: To protect themselves and others. The best ways are to wear a helmet, wait for traffic lights and stay in the appropriate vehicle/pedestrian lanes.

مکالمه درباره تصادف

1: تا حالا تصادفی را تجربه کردی؟

2: بله سه سال پیش.

1: چی شد؟

2: وقتی از جاده رد میشدم یه ماشین بهم زد.

1: بعدش چه حسی داشتی؟

2: بخاطر زخم ها حالم خیلی بد بود.

1: کیا درگیر تصادف بودن؟

2: راننده، خانواده ش (داخل ماشین) و من.

1: شرکت بیمه هزینه سرویس تعمیرات را پرداخت کرد؟

2: من داشتم پیاده میرفتم پس نیازی به سرویس تعمیرات نداشتم.

1: به یه وکیل نیاز داشتی؟

2: پایین کمرم یکا اسیب دیده بود پس وکیل خبر نکردم.

1: مسئله را به پلیس خبر دادی؟

2: نه نمیخواستیم پلیس را درگیر کنیم.

1: بعد تصادف به بیمارستان فرستاده شدی؟

2: نه زخم ها خیلی جدی نبودن.

1: گواهینامه رانندگی داری؟

2: اره دارم. همیشه تو کیفمه.

1: چرا مردم باید قوانین ترافیکی را رعایت کنند؟

2: برای محافظت خودشون و دیگران. بهترین راه ها پوشیدن کلاه ایمنی، صبر کردن برای چراغ راهنمایی و قرار گرفتن در مسیر درست عابرپیاده/ماشین است.

 

متون مشابه را در وبسایت ما از دست ندهید!

فایل صوتی

دیدگاهتان را بنویسید