فهرست مطالب

آکادمی زبان تک هاب

در این بخش:

  • نوشته هایی کوتاه از مقالات یا داستان های کوتاه برای نوآموزان زبان انگلیسی قرار می‌گیرند. تمامی این متون دارای واژگان پرکاربرد می باشند.
  • سعی شده نوشته هایی قرار گیرند که موضوعی جالب و ساده داشته باشند.

در این بخش:

  • نوشته هایی کوتاه از مقالات یا داستان های کوتاه برای کسانیکه سطح زبان متوسطی دارند قرار داده می شود.
  • همچنین سعی می شود اتفاقات روز دنیا به زبان انگلیسی در حد متوسط و ترجمه فارسی قرار گیرد.

در این بخش:

  • نوشته هایی کوتاه از مقالات علمی به روز در سطح آزاد قرار داده می شود. البته افراد با سطح زبان متوسط توانایی فهمیدن متن را دارند.
  • برای کمک به زبان آموزان متن ترجمه نیز در انتهای هر مقاله اضافه شده است.